Flexible Gas HEK

11.04.6 - .7 DN 25 / DN 50

Flexible GAS-HEK Typ kompakt PE/PE; DN 25 / DN 50

11.05.00 - .20 DN 25 / DN 50

Flexible GAS-HEK Typ kompakt VA/PE; DN 25 / DN 50

11.04.6 - .7 DN 32 / DN 40

Flexible GAS-HEK Typ kompakt PE/PE; DN 32 / DN 40

11.05.00 - .20 DN 32 / DN 40

Flexible GAS-HEK Typ kompakt VA/PE; DN 32 / DN 40

11.07

Voigt-Gas-HEK DN 80 und DN 100 flexibel

11.20.05

Sanierungs - HEK Typ SKV
de_DE